17 april 2024

SUHL
Foto: Adina Ponzio/CFFC.se

Kallelse till svenska universitetshockeyföreningens årsmöte 2024

Datum: 7 maj 2024

Tid: kl.18:00

Plats: Online via Zoom (möteslänk har skickats ut till samtliga medlemmar på mail)

Underlag: 

  • Förslag på föredragningslista (Dagordning) 
  • Bilaga 1 – Styrelsens förslag på stadgeändringar SUHF
  • Bilaga 2 – Styrelsens förslag om nya lag till SUHL
  • Bilaga 3 – Riktlinjer till nya universitetslag inför anslutning till SUHL
  • Bilaga 4 – Revisionsberättelse 2023/2024
  • Bilaga 5 – Valberedningens förslag till ny styrelse 2024/2025
  • Bilaga 6 – Ekonomisk berättelse 2023/2024
  • Bilaga 7 – Verksamhetsberättelse 2023/2024
  • Bilaga 8 – Underlag för verksamhetsplan & ekonomisk plan 2024/2025
 
Ev frågor ställs till ordförande Olivér Daoda (oliver.daoda@studenthockey.se) eller vice ordförande Marcus Örtevall (marcus.ortevall@studenthockey.se).

Är du intresserad av att veta mer om SUHL eller få information om hur du kan vara med i den fortsatta utvecklingen av svensk universitetshockey?

Hör av dig till info@studenthockey.se eller ta kontakt direkt med någon av styrelsemedlemmarna i Svenska Universitetshockeyföreningen

Under Nyheter kan du även ta del av de senaste nyheterna från SUHF samt lära känna lagen i SUHL på djupet!