6 maj 2024

Ett lyckat första år för svensk universitetshockey - nu börjar arbetet inför nästa

Drygt två månader har gått sedan säsongen 23/24 avslutades med Chalmers Blue McRangers som segrare i SUHL. När dammet nu lagt sig har även SUHF:s styrelse hunnit landa och förberedelserna inför kommande säsong ligger runt hörnet. Redan tisdag den 7 maj har Svenska Universitetshockeyföreningen årsmöte och en ny styrelse ska väljas tillsammans med kommande års verksamhetsplan. Startskottet: En ny logotyp som symboliserar föreningens ändamål.

Men innan blickarna vänds mot hösten passar vi på att summera föregående säsong från ett styrelseperspektiv.

Som bekant bildades SUHF under hösten 2022 med syfte att utveckla svensk universitetshockey. Redan från början var ambitionen tydlig och under våren 2023 gjordes en bred undersökning bland spelare och ledare i universitetslagen för att hitta en gemensam riktning framåt. Resultatet visade en tydlig gemensam målbild och inför säsongen 23/24 formulerades den i följande ledord:

Svenska Universitetshockeyföreningen ska erbjuda en attraktiv plattform där spelare ges möjlighet att kombinera högre utbildning och ishockey för att främja långsiktig framgång samt välbefinnande, både på och utanför isen.

Hur detta skulle åstadkommas var dock inte lika självklart. Med utgångspunkt i tidigare års försök att få ihop en säsong med de svenska universitetslagen och de individuella förutsättningarna hos respektive lärosäte stod styrelsen inför en rad olika utmaningar. Ekonomin bland de ideella studentföreningarna har sina begränsningar, de geografiska avstånden mellan lagen kräver stor logistisk planering och bristen på istider är lika aktuell för SUHL-lagen som för hockeysverige i övrigt. Slutsatsen blev att börja från grunden och följande mål sattes upp inför säsongen:

  1. Ta fram ett regelverk (Tävlingsbestämmelser för SUHL) i samråd med de existerande universitetshockeylagen, Svenska Ishockeyförbundet och Sveriges Akademiska Idrottsförbund. 
  2. Säkerställa ett spelschema för säsongen 23/24 där alla matcher ska kunna genomföras.
  3. Anordna ett slutspel för första gången någonsin.
  4. Skapa en hemsida för att attrahera sponsorer och studenter, samt för att informera om vår liga och våra deltagande lag.
  5. Öka intresset för och exponeringen av svensk universitetshockey.
  6. Hitta nya samarbetspartners och sponsorer.
 

Efter en hektiskt säsong kan året summeras med att samtliga målsättningar uppnåtts eller påbörjats. 

suhl slutspel 2024
I år har det varit ca 290 studenter som tack vare SUHL getts möjlighet att kombinera sina studier med ishockey. Foto: Jesper Svanberg

Inför säsongen tog SUHF:s styrelse, i samråd med universitetslagen, fram ett regelverk i linje med de Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser, men med anpassningar för de särskilda krav och förutsättningar som krävs inom universitetshockeyn. Detta innefattar framförallt krav på studietakt för spelare men även ansvar och förväntningar som läggs på lagen som vill vara en del av SUHL. Bland annat ska samtliga lag representeras i regelbundna föreningsrådsmöten där olika frågor som rör SUHL och dess utveckling diskuteras under året. 

Överlag har detta första officiella regelverk gett ett stort lyft till svensk universitetshockey, även om förbättringspotential fortfarande finns. I april samlades föreningsrådet i Göteborg för en gemensam säsongsutvärdering och erfarenhetsutbyte mellan lagen, dels med syfte att lyfta synpunkter på den gångna säsongen men även att dela med sig av lärdomar för att bidra till bättre föreningsledning och evenmang. Under sommaren kommer tävlingsbestämmelserna nu att utvärderas och revideras inför kommande säsong för att ge ännu bättre riktlinjer för framtida deltagande i SUHL.

Föreningsrådet i SUHL samlat på Chalmers i Göteborg för utvärdering av säsongen 23/24.

Utifrån det sportsliga perspektivet spelades en full serie med enkelmöten lagen emellan under perioden oktober till februari. Inför en publik på 383 personer inleddes säsongen i Frölundaborg, Göteborg, med ett officiellt pucksläpp där SUHF:s ordförande Olivér Daoda fanns på plats tillsammans med Tobias Stenström, ordförande Göteborgs Ishockeyförbund, och Therese Wahlström, kommunikatör och föreningskonsulent SAIF. Säsongen avslutades med ett slutspel i Örebro där de första mästarna i svensk universitetshockey, Chalmers Blue McRangers, kunde koras. Nytt för i år var också att samtliga matcher under säsongen gick att följa på stats.swehockey.se och även streama live på svenskhockey.tv, tack vare det värdefulla samarbetet med Svenska Ishockeyförbundet.

Totalt under säsongen spelades 21 grundseriematcher där spänningen och kampen på isen inte sällan stod sig förbi tre perioder. En tredjedel av matcherna gick till förlängning där bland annat den avslutande grundserieomgången mellan Uppsala University Hockey och LTH Griparna blev direkt avgörande för vilket lag som skulle knipa den sista slutspelsplatsen. 

Under slutspelshelgen spelades utöver finalen även två semifinaler, en placeringsmatch och en uppvisningsmatch där det nystartade laget Broncos HC från Örebro universitet fick chansen att visa upp sig i universitetssammanhang. Helgen avslutades på bästa sätt med gemensam middag för samtliga lag där individuella priser delades ut till Bästa målvakt, Poängligavinnare och Mest värdefulla spelare i respektive lag.

Slutspelet i Örebro bjöd på flera intensiva matcher. Foto: Jesper Svanberg

SUHF:s ambition framåt är inte bara att främja studenterna och lagen som aktivt deltar i SUHL utan även att nå en bredare grupp av intressenter. SUHF vill genom sitt arbete sätta ett avtryck och skapa en god stämning och kultur på lärosätena runtom i Sverige genom sitt arbete och de evenemang som skapas genom universitetsmatcherna. 

Genom att sammanställa publiksiffrorna under säsongen syns ett tydligt intresse runt om på lärosätena. Den genomsnittliga publiksiffran under säsongen landar på stadiga 196 personer och toppades med ett nytt publikrekord på 642 personer i den avslutande grundseriematchen mellan Chalmers och KTH, en siffra som står sig relativt stark jämfört med exempelvis Hockeyettan. Även om det är långt ifrån några större TV-avtal ska det även tilläggas att matcherna hade ett genomsnittligt antal tittare på svenskhockey.tv på 74 personer. Att just Chalmers haft ett bra år visade sig även på läktaren där de tog hem den totala publikligan.

Publikligan 2023/2024

(genomsnittspublik under grundserien)

1. Chalmers Blue McRangers (383)

2. LTH Griparna (350)

3. HKL Make Believes (285)

Säsongens publikrekord landade på 642 personer under matchen mellan Chalmers och KTH i Frölundaborg. Foto: Adina Pozio/CFFC.se

Några av SUHF:s viktigaste målsättningar inför säsongen var att öka det generella intresset för svensk universitetshockey och hitta nya samarbetspartners. Under säsongen har ett stort steg tagits i den riktningen när det gäller de olika plattformar SUHF och SUHL är aktiva på. Antalet följare på Instagram har under säsongen ökat med 192% och SUHF finns sedan början av året numera även på Linkedin. För att ta ytterligare steg framöver har ett stort varumärkesarbete pågått bakom kulisserna, något som delvis presenteras idag genom den nya logotypen för SUHF.

Den officiella webbplatsen studenthockey.se byggdes upp under säsongen och har haft cirka 1 500 besökare varje månad. Utöver möjligheten att följa resultaten i SUHL har det regelbundet publicerats reportage om varje deltagande lag och artiklar som beskriver historien bakom svensk universitetshockey och arbetet inom SUHF. Glädjande nog har också flera av lärosätena uppmärksammat SUHL på olika sätt samt att flera intervjuer gjordes i Sveriges Radio med några av lagen i SUHL inför slutspelshelgen i Örebro. 

En av SUHF:s ambitioner är att även gynna studentlivet på lärosätena. I bland annat Uppsala var det tydligt uppskattat bland studenterna att gå och kolla på universitetshockey. Foto: William Röhl

Arbetet har under säsongen varit både lärorikt och utmanande på många olika plan där samarbeten med andra aktörer varit avgörande. Tack vare mycket kontakt och stöttning från både Svenska Ishockeyförbundet och SAIF har säsongen dock kunnat fortgå på ett smidigt sätt. Genom att få ta del av Svenska Ishockeyförbundets serieadministration har SUHL fått plats under samma paraply som övriga serier i Sverige, något som gett en stark legitimitet för ligan. SAIF har som specialidrottsförbund i sin tur varit oerhört värdefulla som föreningsstöd och bollplank i olika diskussioner.

Sett till övriga samarbeten var det främst slutspelshelgen som möjliggjordes tack vare en rad olika sponsorer. Inom detta område finns dock stor utvecklingspotential. Under våren och sommaren kommer arbetet att fortsätta genom diskussioner med potentiella partners som på olika sätt vill vara med på den fortsatta utvecklingen av svensk universitetshockey.

FAKTA OM SUHF:S MEDLEMMAR*

– SUHF hade totalt ca 293 medlemmar fördelat på styrelsen samt 7 st lag säsongen 23/24

– 50% av medlemmarna kände inte till svensk universitetshockey innan de började studera

– 70% hade inte varit kvar inom ishockeyn idag om det inte vore för universitetshockeyn

– 78% hade kunnat tänka sig att engagera sig i ishockeyn efter studierna

*Svar från enkät som skickades ut till samtliga medlemmar i slutet av säsongen

När SUHF:s styrelse nu blickar framåt finns det ett år av erfarenheter och lärdomar att ta med sig i bagaget. Flera utmaningar finns fortsatt för svensk universitetshockey där tillgång till istider och ekonomiska begränsningar är två av de största. För att komma åt dessa krävs långsiktigt arbete och tätt samarbete med olika intressenter där SUHF:s styrelse har som uppgift att företräda de svenska universitetslagen i dessa frågor.

De kommande åren siktar SUHF på att expandera verksamheten till samtliga lärosäten i Sverige samtidigt som den internationella närvaron ska stärkas genom deltagande i internationella tävlingar. Genom att satsa både på den nationella och den internationella utvecklingen av svensk universitetshockey skapas en mer attraktiv produkt för SUHF:s intressenter såsom förbund, lärosäten, samarbetspartners och framtidens universitetshockeyspelare. Hela tiden behöver hänsyn tas till behoven som uppstår med ett ökat antal ishockeyspelare som väljer att fortsätta studera på högre nivå tillsammans med en växande publik som hittar intresse för ishockey genom SUHL.

Med hänsyn till ovanstående har följande målsättningar tagits fram för SUHF inför kommande verksamhetsår:

  1. Ge ökat mervärde för medlemmarna.
  2. Fortsätta utveckla SUHL sportsligt, ekonomiskt och upplevelsemässigt.
  3. Stärka den internationella närvaron och bilden av svensk universitetshockey genom representation i internationella turneringar.
 

För att uppnå dessa mål har flera förslag lagts fram till årsmötet där den största förändringen innebär en tydligare uppdelning i två sektioner, dels för den nationella ligan och dels för den internationella landslagsverksamheten. Mer information om detta finns att läsa här.

SUHF:s styrelse vill avslutningsvis tacka alla inblandade för de insatser som gjorts under säsongen 2023/2024. Nu fortsätter resan framåt!

Är du intresserad av att veta mer om SUHL eller få information om hur du kan vara med i den fortsatta utvecklingen av svensk universitetshockey?

Hör av dig till info@studenthockey.se eller ta kontakt direkt med någon av styrelsemedlemmarna i Svenska Universitetshockeyföreningen

Under Nyheter kan du även ta del av de senaste nyheterna från SUHF samt lära känna lagen i SUHL på djupet!